Wie is Futureproofed?

 
Serge.png

Serge,
Sustainability visionnaire

Steven-VP.png

Steven,
Change coach

Willem.png

Willem,
IT orakel

 
 
Laetitia.png

Laetitia,
Product driver

Denise.png

Denise,
Customer success queen

Tarek.png

Tarek,
European bridge builder

 
 
Stevie.png

Steven,
Front-end connoisseur

Elke.jpeg

Elke,
Backing vocals

Eva.png

Eva,
Content & digital marketing rockstar

Annabel.png

Annabel,
Awesome stagiaire

 
 

••• Futureproofed helpt bedrijven en overheden om economische waarde te creëren en de overgang naar een fossiel-vrije, duurzame samenleving te versnellen.

Futureproofed heeft al meer dan 15 jaar ervaring in het begeleiden van steden en gemeenten met de opmaak van hun klimaatplannen. Wij geloven er dan ook sterk in dat de lokale overheden de leiding kunnen nemen in de ontwikkeling naar een koolstofarme, gezonde en comfortabelere leefomgeving. Met FutureproofedCities willen we jullie verder helpen om, samen met jullie burgers, die ontwikkelingen waar te maken.

 
 

Wat doet Futureproofed typisch voor steden als de jouwe?

Klimaatactieplan uitwerken
- Leuven -

De Belgische stad Leuven, één van de eerste Europese universiteit steden, wilt klimaatneutraal worden tegen 2030.

Futureproofed ontwikkelde gekwantificeerde maatregelen en mogelijke scenario's (combinaties van maatregelen), i.e. een klimaatactieplan, dat Leuven gaat helpen klimaatneutraal te worden tegen 2030.

Voor elke voorgestelde interventie worden de nettowinst of kosten per ton bespaarde CO2eq per jaar, de totale CO2eq reductie en de aantrekkelijkheid van de maatregel geschat.

Klimaatplan helpen uitvoeren
- Vilvoorde -

Futureproofed heeft Vilvoorde gecoacht om hun klimaatactieplan waar te maken.

Het Burgemeestersconvenant wordt vaak gezien als extra werk bovenop de bestaande doelen... 

Door dit coaching proces zijn de keuzes en belangen van verschillende afdelingen echter omgezet naar gemeenschappelijke belangen. Bovendien heeft het duurzame actieplan zicht met success vertaald in kansen, die het bestaande beleid versterken en iedereen helpen zijn eigen doel te bereiken.

Evolutie van klimaatplan visualiseren
- Mechelen -

Om ervoor te zorgen dat Mechelen op koers blijft om zijn uitstoot te verminderen, moet het beleid regelmatig op een kwaliteitsvolle manier geïnformeerd worden. 

Daarom ontwierp Futureproofed visuele dashboards die data op een real-time basis inlezen, verwerken en visualiseren .

Alle relevante info kan dus bekeken, gedeeld of ter beschikking gesteld worden aan de burgers om de uitstoot van hun stad en de impact van de aanhoudende klimaatacties te visualiseren.