Frequently Asked Questions

Heb je een vraag over FutureproofedCities? Hier vind je alvast het antwoord op vragen die regelmatig terugkomen.

Staat je vraag hier niet tussen? Laat het ons hier of via de chatfunctie weten!

 

Algemeen

Hoe kan ik FutureproofedCities uittesten?

Je kan hier een demoversie aanvragen. Deze account is twee weken geldig en laat je toe kennis te maken met de tool.

Hoeveel kost het om extra functies te programmeren?

Door goed te luisteren naar onze eerste gebruikers hebben we een hele lijst van aanpassingen die we zullen uitvoeren. Hierdoor zal de tool voortdurend evolueren en beter worden, zonder dat jij hier iets voor moet betalen. Zo hebben we nu al heel wat aanpassingen gedaan. Alle toekomstige ontwikkelingen zijn dus in de prijs inbegrepen!

Wie gebruikt FutureproofedCities al?

Op dit moment zijn Vilvoorde, Antwerpen, Overijse, Kortrijk, Hasselt en Brugge al opgestart met FutureproofedCities. Daarnaast zijn er nog verschillende steden die binnenkort zullen starten! Wil je hun mening? Lees hier alvast enkele getuigenissen.

Inloggen & starten

Waar kan ik inloggen?

De eerste keer krijg je een link via mail opgestuurd (die kan soms in de ongewenste mail terechtkomen). Vanaf dan kan altijd inloggen via de website of via de link app.futureproofed.com. Daar vul je je stad, e-mailadres en paswoord in.

Wat als mijn stad niet herkend wordt?

Dan heb je waarschijnlijk een demo-account en zal je als stad ‘Demo-stad’ moeten invullen om te kunnen inloggen.

Hoe kies ik mijn paswoord?

Als je uitgenodigd wordt voor FutureproofedCities, dan kan je via de link in je mail je paswoord kiezen. Daarna kan je je paswoord altijd veranderen via ‘Mijn Profiel’ rechtsboven.

Wat als ik mijn paswoord vergeten ben?

Je kan je paswoord opnieuw instellen via een link op de loginpagina.

Hoe voeg ik gebruikers toe (gewone of read-only)?

Om gebruikers toe te voegen, moet je Administrator zijn. Dan kan je rechtsboven bij de letter van je naam gebruikers toevoegen bij ‘Gebruikers beheren’. Je kan zoveel gebruikers toevoegen als je maar wil.  Zie je dit niet en wil je toch gebruikers toevoegen? Laat het ons even weten en we maken jou meteen administrator!

Opgepast, standaard zijn alle nieuwe gebruikers  'gewone gebruikers'. Als je een read-only gebruiker wilt toevoegen, moet je die eerst toevoegen en dan pas zijn read-only toegang geven.

Wat is het verschil tussen een gewone en een read-only gebruiker?

  • Gewone gebruikers hebben toegang tot alle inhoud en kunnen deze ook wijzigen.
  • Read-only gebruikers hebben alleen toegang tot de inhoud, maar kunnen geen maatregel of actie maken en ook geen data aanpassen.

In welke talen bestaat FutureproofedCities?

FutureproofedCities is beschikbaar in het Engels, Nederlands en Frans. Je kan de taal van het interne dashboard veranderen onder ‘Mijn Profiel’ rechtsboven.

Bestaat er een handleiding?

Ja, er bestaat een handleiding. Als je een gebruiker bent, vind je die in de app onder ‘Help’ rechtsboven.

Gebruik van FPC binnen je stad/gemeente

Hoe kan ik FPC gebruiken om het klimaatactieplan te versterken in mijn stad/gemeente?

FutureproofedCities vereenvoudigt de stap van plan naar actie. We horen van gebruikers dat de makkelijke en overzichtelijke toegang tot de maatregelen en acties aanzet om verder te denken en te handelen. Hierdoor kunnen burgemeester en schepenen het klimaatplan koppelen aan hun algemeen beleid én hun specifieke uitdagingen in de stad/gemeente. Door goed te luisteren naar de noden en zorgen van inwoners en bedrijven kan je oplossingen aanreiken vanuit de faciliterende rol die de stad/gemeente heeft. Ons advies is om het niet steeds over ‘het klimaat’ of ‘duurzaamheid’ te hebben. Communiceer bij voorkeur over hoe je burgers en bedrijven hebt helpen ‘ontzorgen’ en welke successen je samen met hen hebt gerealiseerd. Daarmee vermijd je reacties zoals ‘ze zijn daar weer met hun duurzaamheid en klimaat’. Zo haal je klimaat uit het hoekje ‘milieu’ en ‘duurzaamheid’ en kies je resoluut voor een nog aantrekkelijkere en comfortabelere stad.

Hoe kan ik de inhoud van de app doorsturen of afprinten?

Als je op het dashboard op ‘PDF’ klikt, wordt er een PDF gemaakt met een overzicht van alle maatregelen en acties die in FutureproofedCities zitten.

Hoe kan van de tool overgaan worden naar de SEAP template “monitoring”?

De sectoren waaronder de maatregelen verdeeld zijn, komen overeen met die van de SEAP template. Automatisch gaat deze overgang nog niet,maar compatibel is hij dus wel al. Als je voor minstens 2 jaar FutureproofedCities gebruikt, is ook de rapportage in de prijs inbegrepen.

Data ingeven

Hoe laad ik gegevens van voorbije jaren in?

Je kan bulkdata per jaar in de app laden via ‘Data input’, ‘klik hier’. Je kan voorlopig enkel verbruiksgegevens per brandstof ingeven, geen rechtstreekse CO2-emissies. Data van alle Vlaamse gemeenten per jaar vind je hier. Let op! Eind juni 2017 zijn de inventarissen voor 2015 gepubliceerd, met een update van de jaren 2011-2014. Vervolgens hoef je enkel de tabel met jaarlijkse verbruiken in MWh te kopiëren en te plakken en aan te duiden van welk jaar de data is.

Opmerking: om zeker te zijn dat de data juist gelezen zijn, wordt de gelezen data getoond voor je deze importeert. Zo kan je nakijken of de juiste data wordt ingeladen. 

Let op! Om het effect van lokale energieproductie mee te nemen, is het belangrijk om ook de emissiefactoren van elektriciteit, warmte/koude en biobrandstof per jaar in te geven.

Hoe laad ik emissie-inventarissen in van een niet-Vlaamse gemeente?

FutureproofedCities leest jaarlijkse verbruiksdata in tabelvorm. Een voorbeeld van zo’n tabel vind je hier. Onder deze vorm kan data in twee klikken ingeladen worden. Voorlopig kan je geen rechtstreekse CO2-emissies per jaar ingeven.

Moet ik de stedelijke verbruiken nog invullen?

Normaal hoef je de stedelijke verbruiken niet in FPC in te laden. Als je de stedelijke verbruiken (gebouwen, vloot en openbare verlichting) op de correcte manier in de Vlaamse LNE-tool invult (hier), hoef je hierna enkel de algemene tabel met jaarlijkse verbruiken (MWh) als bulkdata in te laden. Zie hierboven "Hoe laad ik gegevens van voorbije jaren in?".

Waarom staan mijn stedelijke emissies op 0%?

Dit is het geval als je je stedelijke verbruiken nog niet apart in de Vlaamse LNE-tool (hier) hebt ingevuld. Dan zijn je stedelijke verbruiken meegeteld onder ‘Handel & diensten’ en ‘Particulier vervoer’. Als je je gemeentelijke verbruiken correct in de LNE-tool invult, worden die hiervan afgetrokken. Daarna hoef je enkel de tabel in MWh in te laden. Zie hierboven "Hoe laad ik gegevens van voorbije jaren in?".

Kan ik achteraf nog data aanpassen?

Na het inladen van bulkdata, kan je deze data bij ‘Data Input’ ook manueel aanpassen per sector en per brandstof.

Waar geef ik stadsspecifieke cijfers in?

Je kan bij ‘Data input’ ook veel stadsspecifieke cijfers invullen, zoals het aantal inwoners, aantal huishoudens, oppervlakte… FutureproofedCities gebruikt deze gegevens om maatregelen op maat van jouw stad te berekenen.

Tip: Veel cijfers vind je op http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers. Vind je bepaalde cijfers toch niet? Dan kan je hen ook altijd een mailtje sturen.

Hoe vul ik de vooruitgang van maatregelen in?

De vooruitgang van maatregelen zal je als stad zelf moeten ingeven. Vooruitgangen van verschillende maatregelen (renovaties, zonnepanelen…) kan je bijvoorbeeld opvragen via premies. Tips om onze standaard maatregelen op te volgen vind je bij de achtergrondinformatie van elke maatregel. 

Tip: We hebben in maart 2018 een overzicht gemaakt van alle relevante publieke data in Vlaanderen. 

Waarom komt de reële reductie (%) in FPC niet altijd overeen met mijn klimaatplan?

Hier kunnen een aantal verklaringen voor zijn.

  1. FPC gaat ervan uit dat een maatregel vanaf jaar 1 op volle snelheid start en dat de evolutie van een maatregel lineair verloopt. Als je in jouw klimaatplan met kruissnelheden werkt (het duurt een paar jaar eer de maatregel op volle snelheid zit), kan het resultaat gedurende je maatregel verschillend zijn.
  2. Als er tussen het referentiejaar en de start van je klimaatplan een paar jaar tijd zit, kan het zijn dat er al een reductie opgetreden is t.o.v. je referentiejaar, terwijl je klimaatplan nog niet van start is gegaan. Deze reductie is meestal te wijten aan inspanningen van beleid op hoger niveau (Vlaams, Federaal, Europees), algemene trends, lagere emissiefactoren… Het is logisch dat je totale reductie bijgevolg hoger ligt dan de reductie uit je klimaatactieplan.

Mijn CO2-reductie (%) is veranderd. Hoe komt dit?

Hier kunnen een aantal verklaringen voor zijn.

  1. Als je een nieuwe emissie-inventaris van het volgende jaar hebt ingeladen, bepaalt dit resultaat de nieuwe reële reductie mee. De absolute reductie verandert niet, maar de relatieve reductie (%) kan hierdoor wel veranderen.
  2. Als je je klimaatactieplan aanpast aan de realiteit en maatregelen toevoegt, verwijdert of aanpast, zal ook de geplande en reële reductie mee veranderen.
  3. Als je referentiejaar is veranderd, zal ook de relatieve reductie mee veranderen.

Waar geef ik lokale energieproductie of aangekochte groene stroom in?

Deze effecten zijn doorgerekend in de jaarlijkse lokale emissiefactoren van  elektriciteit, warmte/koude en biobrandstof (tonCO2/kWh) onder ‘Data input’. Het is dus belangrijk deze in te vullen om dit effect mee te nemen.

Dashboard aanpassen

Welke KPI's gebruikt FutureproofedCities?

De tool bevat de absolute CO2 voetafdruk en de CO2 voetafdruk per inwoner. Deze laatste vind je op de algemene grafiek op het dashboard. Via het tandwieltje kan je de weergave (absoluut of per inwoner) aanpassen.

Kan ik het eindjaar van de grafiek aanpassen?

Via het tandwieltje op de algemene grafiek van het dashboard kan je het eindjaar aanpassen.

Maatregelen en acties

Wat is het verschil tussen maatregelen en acties?

Maatregelen resulteren in financiële en CO2-besparingen. Elke maatregel wordt doorgerekend aan de hand van een eenheid (bv aantal huishoudens, aantal MWh). Per eenheid wordt de financiële besparing, investering en CO2-besparing berekend, zodat je de totale besparingen kent in het eindjaar van je maatregel. Al deze data kan aangepast worden als je over eigen data beschikt die nauwkeuriger is.

Acties zijn kleiner en ondersteunen één of meerdere maatregelen, maar resulteren niet in een rechtstreekse CO2 reductie. Je kan acties wel een resultaat geven (bv. Aantal aanwezigen op een evenement, aantal deelnemers aan een groepsaankoop). Aangezien acties vaak concreter zijn voor burgers, hebben we die centraal gezet op de publieke pagina.

Hoe zijn de bestaande maatregelen berekend?

De bestaande maatregelen zijn voornamelijk berekend op basis van cijfers van vorige klimaatplannen die Futureproofed heeft opgemaakt. Per maatregel vind je in de beschrijving de bronnen van de cijfers waar we mee gerekend hebben.

Wat als ik een maatregel wil toevoegen die niet in de standaardlijst staat?

Naast onze lijst met standaardmaatregelen kan je ook een nieuwe, eigen maatregel toevoegen die nog geen informatie bevat. Hier heb je dan je eigen data voor nodig.

Hoe verwijder ik een bestaande maatregel?

Je kan een maatregel verwijderen op de detailpagina bovenaan onder ‘Meer’.

Hoe pas ik de naam van een maatregel aan?

Je kan eigen maatregelen hernoemen op de detailpagina bovenaan onder ‘Meer’. Maatregelen uit onze lijst kan je enkel een subtitel geven, ook onder ‘Meer’.

Hoe voeg ik personen toe aan de lijst van verantwoordelijken?

De lijst van verantwoordelijken is bevat alle gebruikers van FutureproofedCities die kunnen inloggen in jouw account. Om iemand op deze lijst te zetten, zal je die persoon moeten uitnodigen als gebruiker. Gelukkig kan je onbeperkt gebruikers toevoegen!

Hoe verwijder ik een bestaande actie?

Je kan een actie verwijderen op de detailpagina bovenaan onder ‘Meer’.

Hoe bewaar ik het overzicht in de lange lijst met maatregelen en acties?

Je kan de lange lijsten filteren per sector en per verantwoordelijk én daarnaast kan je de lijst ook sorteren op naam, besparing, gewicht, vooruitgang, status, omschrijving, toegekend aan…, door op de desbetreffende kolom te klikken.

Publieke pagina

Wie kan je publieke pagina zien?

De publieke pagina is - zoals de naam het zegt - een publieke URL waar iedereen met een internetverbinding toegang tot heeft. Je kan hiernaar verwijzen op je eigen stadswebsite of de informatie van de publieke pagina integreren (embedden) in je eigen website. De code hiervoor vind je onder ‘Publieke pagina’.

Wat als de publieke pagina de error ‘ZERO_RESULTS’ geeft?

Deze error verschijnt als je in de locatie van je actie geen bestaand adres invult. In ‘Locatie’ moet je dus een adres ingeven, geen website of naam van een gebouw.

Hoe voeg ik een foto toe bij een actie?

Op de detailpagina van een actie kun je linksboven bij ‘Meer’ de foto aanpassen. Aangezien uit de foto een cirkel wordt geknipt, kies je best een vierkante foto. Als je geen vierkante foto hebt, wordt hij automatisch geknipt (je ziet hier een preview van).

Hoe voeg ik mooie foto’s toe?

De bannerfoto kan je best langwerpig knippen, in een resolutie van ongeveer 1920 x 1000. Dan krijg je het beste resultaat. Mooie foto’s kan je bijvoorbeeld op Unsplash vinden (ze zijn bovendien gratis te gebruiken).

Hoe kan ik de volgorde van mijn acties op de publieke pagina kiezen?

Dit kan voorlopig nog niet, maar zal binnenkort wel mogelijk zijn.

Waar pas ik de titels van de publieke pagina aan?

Je kan de layout (zoals titel, standaard taal,...) van de publieke pagina aanpassen via ‘Publieke pagina’.

Hoe verander ik de taal op de publieke pagina?

Je kan de layout (zoals titel, standaard taal,...) van de publieke pagina aanpassen via ‘Publieke pagina’.

Rapportage

Waar kan ik automatische rapporten genereren?

Voorlopig kan je een algemeen PDF rapport genereren via het algemene dashboard via ‘PDF’. Dit rapport bevat een overzicht van alle maatregelen en acties zoals ze in de tool staan, zonder alle details per maatregel en actie.